Μπορώ να έχω πολλαπλά κουμπιά στο Viber μήνυμά μου;

Όχι, μπορούμε να χρησιμοποιούμε μόνο τα διαθέσιμα πρότυπα που μας παρέχει η Viber.