Μπορώ να αλλάξω το footer στο Email Template μου;

Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο που περιέχει ή να μετακινήσετε την θέση του μέσα στο template.