Μπορώ να εισάγω emoticons στο SMS μήνυμά μου;

Ναι, κάνοντας χρήση του Unicode 16-bit Charset.