Μπορώ να χρησιμοποιήσω το template της προηγούμενης καμπάνιας μου;

Φυσικά. Μπορείτε να κάνετε αντιγραφή την καμπάνια σας επιλέγοντας από τον πίνακα ελέγχου, Καμπάνιες -> Messaging την καμπάνια που θέλετε και έπειτα επιλέγοντας Αντιγραφή.