Πως θα πρέπει να είναι το αρχείο μου;

Η πλατφόρμα σας δίνει την δυνατότητα να εισάγετε το πελατολόγιο σας μέσω αρχείου. Το αρχείο αυτό θα πρέπει να είναι σε κάποια υποστηρίξιμη μορφή αρχείου από το Microsoft Excel και πιο συγκεκριμένα να έχει μία από τις μορφές : XLS, XLSX, CSV(comma delimited), CSV(Macintosh).

Μπορείτε να κατεβάσετε και μέσα από την πλατφόρμα κάποιο παράδειγμα αρχείου και να συμπληρώσετε το αρχείο σας με τα δεδομένα που επιθυμείτε να εισάγετε.

Το αρχείο αυτό ορίζει τις στήλες ως τα διαθέσιμα πεδία (δηλαδή πιθανά στοιχεία που επιθυμείτε να δώσετε στον πελάτη σας, όπως ονομα, ηλικία, διεύθυνση) και τις γραμμές ως την εγγραφή του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Οι αριθμοί των τηλεφώνων πρέπει να εμφανίζονται μόνο μία φορά στο αρχείο, πιο συγκεκριμένα στην 1η στήλη του αρχείου (Α).

Παρομοίως με την παραπάνω φιλοσοφία το κάθε πεδίο με στοιχεία του πελάτη πρέπει να εμφανίζεται μόνο μία φορά στις στήλες του αρχείου.