Ποιο είναι το όριο χαρακτήρων στο SMS;

Η κωδικοποίηση κάθε μηνύματος καθορίζει το όριο και τον τύπο των χαρακτήρων που υποστηρίζονται.

  • Ένα μονό μήνυμα με την προεπιλεγμένη κωδικοποίηση μπορεί να εμπεριέχει έως και 160 χαρακτήρες.
  • Όταν υπερβαίνετε το όριο χαρακτήρων, ο αριθμός των μηνυμάτων θα αλλάξει, με βάση τα παρακάτω:

 

16-bit

7-bit

Single SMS limit (x1)

70

160

Double SMS limit (x2)

128

306

Triple SMS limit (x3)

192

459

Quadruple SMS limit (x4)

256

612

Quintuple SMS limit (x5)

320

765


  • Οι συσκευές εμφανίζουν κάθε SMS ως ένα ενιαίο μήνυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των χαρακτήρων.
  • Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό χαρακτήρων και μηνυμάτων στο μετρητή στην επάνω αριστερή γωνία.