Πόσοι χαρακτήρες επιτρέπονται σε ένα sms;

Το 1 SMS περιλαμβάνει 160 χαρακτήρες (Κεφαλαία ελληνικά ή λατινικά πεζοκεφαλαία) (7-bit) ή 70 ειδικούς χαρακτήρες (unicode: πεζά ελληνικά, κυριλλικά, κινέζικα κτλ) (16-bit)

Μιλώντας για μηνύματα 7-bit: Ένα μήνυμά μπορεί να έχει μέγεθος μέχρι και 765 χαρακτήρες (να αποτελείται δηλαδή από 5 SMS). Πληκτρολογώντας το μήνυμά στην πλατφόρμα μπορείτε να ελέγχετε τον αριθμό των χαρακτήρων επομένως και τον αριθμό των SMS.

Όταν το μήκος του μηνύματος ξεπερνάει τους  χαρακτήρες ενός sms τότε το μήνυμα χρεώνεται ως 2 sms, όταν ξεπεράσει τους 306 χαρακτήρες (καθώς κάποιοι χαρακτήρες χρησιμοπιούνται για τη συσχέτηση των sms ως ένα μήνυμα) χρεώνεται ως 3 sms κτλ.
Αντίστοιχα πολλαπλό μήνυμα θεωρείται κάθε μήνυμα 16 bit που είναι πάνω από 70 χαρακτήρες

Οι συσκευές των παραληπτών εμφανίζουν όλα τα sms που αφορούν το μήνυμα ως ένα. 

Οι χαρακτήρες : € , [ , ], { , } , ~ , ^ , | και \ λαμβάνονται υπόψη ως διπλοί μετρούν  δηλαδή ως  2 χαρακτήρες.

Προτείνουμε να μην εισάγετε κείμενο από άλλα προγράμματα με αντιγραφή-επικόλληση, αλλά να το πληκτρολογείτε κατευθείαν μέσα στην πλατφόρμα γιατί μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με ορισμένους κρυφούς χαρακτήρες.