Τι διαστάσεις θα πρέπει να έχει το πρότυπο email μου;

Προτείνουμε το πλάτος (width) να είναι έως 580 px.