Τι είναι το Όνομα αποστολέα (Sender id);

Όνομα αποστολέα (sender id) είναι το όνομα το οποίο εμφανίζεται στο κινητό του παραλήπτη σαν αποστολέας του μηνύματος.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 11 λατινικοί αλφαριθμητικοί χαρακτήρες ή 15 αριθμητικοί χαρακτήρες.