Πώς κάνω σωστή μεταφόρτωση λίστας;

Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη μεταφόρτωση συνδρομητών στη λίστα σας; Ακολουθούν χρήσιμα tips για μια επιτυχημένη εισαγωγή αρχείου.

Για να βεβαιωθείτε για την επιτυχή Εισαγωγή Συνδρομητών σε μια λίστα στην πλατφόρμα της Apifon, ελέγξτε τα παρακάτω.

Τύπος Αρχείου

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε κάποιον από τους υποστηριζόμενους τύπους αρχείων:

  • .xlsx
  • .xls
  • .csv(,)
  • .csv(;)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα διαθέσιμα δείγματα (samples) αρχείων, επιλέγοντας Συνδρομητές > Λίστα > Όνομα λίστας > Εισαγωγή, και να επικολλήσετε τα δεδομένα σας μέσα στο νέο αρχείο.

 

Περιεχόμενο Αρχείου

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει σωστά τα δεδομένα σας στο αρχείο:

  • Διαγράψτε κενά κελιά ή κενές σειρές μεταξύ των δεδομένων σας.
  • Συμπεριλάβετε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες στο πρώτο φύλλο. Η πλατφόρμα εξαιρεί πρόσθετα φύλλα.
  • Εισαγάγετε μοναδικούς συνδρομητές (κινητό/email). Πολλαπλές εγγραφές για τους ίδιους προορισμούς (κινητό/email) εντοπίζονται και εξαιρούνται αυτόματα.
  • Διαγράψτε μαθηματικές συναρτήσεις, τύπους ή φίλτρα. Ειδικά αν εξάγετε το αρχείο σας από άλλο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει όλα τα δεδομένα μέσα στο αρχείο και από τη γραμμή εργαλείων του Excel επιλέξτε Clear > Clear Formats.
  • Κρατήστε πρώτη τη στήλη με τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων (αν υπάρχει).

1. Είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε τουλάχιστον έναν προορισμό (email/κινητό) για κάθε συνδρομητή. Διαφορετικά, ο συνδρομητής δεν θα εισαχθεί.

2. Δώστε προσοχή όταν αντιστοιχίζετε τα πεδία συνδρομητών με τις στήλες του αρχείου σας. Η πλατφόρμα της Apifon αντιστοιχίζει αυτόματα κάποια από τα δεδομένα σας π.χ. (email/κινητό) ωστόσο θα πρέπει να είστε προσεκτικοί.


Τώρα γνωρίζετε πώς να εισαγάγετε επιτυχώς μία λίστα συνδρομητών στην πλατφόρμα της Apifon. Ευχαριστούμε για την ανάγνωση!