Αντιμετωπίζω πρόβλημα με το αρχείο μου!

Όσον αφορά τα περιεχόμενα του αρχείου, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο κενό κελί ή ολόκληρη κενή σειρά εντός του αρχείου σας καθώς είναι πολύ πιθανό η πλατφόρμα να το αναγνωρίζει ως το τέλος του αρχείου.

Σε περίπτωση που υπάρχουν συναρτήσεις, φόρμουλες ή φίλτρα εντός του αρχείου προτείνουμε την διαγραφή τους καθώς πολλές φορές επιφέρουν επιπτώσεις κατά την μεταφόρτωση του αρχείου όπως την αδυναμία εισαγωγής όλων των χρηστών ή την εισαγωγή χρηστών που έχετε επιλέξει να είναι κρυφοί εντός του αρχείου. Σε αυτήν την περίπτωση προτείνουμε την επιλογή όλων των δεδομένων και την επιλογή στο Excel "Απολοιφή/Clear">"Απαλοιφή μορφοποιήσεων/Clear Formats" (η τοποθεσία της επιλογής αυτής μπορεί να διαφέρει αναλόγως την έκδοση Excel που έχετε).

Εάν το αρχείο σας προέρχεται από κάποιο σύστημα CRM είναι πιθανό να υπάρχει κάποια κωδικοποίηση εντός του αρχείου η οποία είτε να παρεμβάλει την ορθή μεταφόρτωση του αρχείου σας είτε να μην την επιτρέπει εξ ολοκλήρου. Ομοίως με την παραπάνω περίπτωση προτείνεται η επιλογή όλων των δεδομένων και στη συνέχεια η "Απαλοιφή Μορφοποιήσεων/Clear Formats".

Σε περίπτωση που το αρχείο σας δεν συμπίπτει με καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις προτείνουμε να επιλέξετε όλα τα δεδομένα του αρχείου σας, να τα κάνετε "Αντιγραφή/Copy" και στη συνέχεια να δημιουργήσετε ένα καινούριο αρχείο και να επιλέξετε την "Επικόλληση ως τιμές/Paste as values" που παρέχει το Excel.

Σε κάθε περίπτωση συνίσταται η χρήση έκδοσης Excel μεταγενέστερη του Excel 2003.