Δημιουργία Πεδίου Συνδρομητή: Ημερομηνία

Σε αυτό το άρθρο, θα σας καθοδηγήσουμε πώς να δημιουργήσετε ένα πεδίο συνδρομητή τύπου ημερομηνίας στην πλατφόρμα Apifon.

Βήματα

Για να ξεκινήσουμε, από τον Πίνακα Ελέγχου επιλέγουμε «Συνδρομητές» και έπειτα «Λίστα».

Δημιουργία Πεδίου συνδρομητή τύπου Ημερομηνίας

Επιλέξτε την λίστα στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε το πεδίο συνδρομητή τύπου Ημερομηνία και από το μενού Συνδρομητών επιλέξτε «Ρυθμίσεις».

Για να δημιουργήσετε ένα πεδίο συνδρομητή τύπου Ημερομηνία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε «Πεδία Συνδρομητών».

2. Επιλέξτε «Προσθήκη νέου πεδίου».

3. Εισάγετε ένα όνομα για το ειδικό πεδίο.

4. Επιλέξτε «Τύπος πεδίου» και στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε «Ημερομηνία».

5. Επιλέξτε «Τύπος ημερομηνίας» και στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε «dd/MM/yyyy».

6. Πληκτρολογήστε 10 ως μέγιστο μήκος χαρακτήρων.

Διαμόρφωση αρχείου Excel

Σημείωση: Ο τύπος πεδίου θα πρέπει να είναι ο ίδιος στην πλατφόρμα και στο αρχείο excel.

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο ημερομηνίας στο αρχείο excel ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Επιλέξτε την στήλη «Ημερομηνία».
  2. Πατήστε δεξί click στην επιλεγμένη στήλη και έπειτα «Μορφοποίηση κελιών».
  3. Στο menu «Κατηγορία» επιλέξτε «Ημερομηνία»
  4. Επιλέξτε τον Τύπο “dd/m/yyyy”, συνήθως εμφανίζεται σαν «14/3/2012»
  5. Στο menu «Τοπικές ρυθμίσεις (τοποθεσία)» επιλέξτε «Ελληνικά»
  6. Αποθηκεύστε το αρχείο σας με την μορφή «.xlsx», συνήθως εμφανίζεται σαν «Βιβλίο εργασίας του Excel»

Κατά την διαδικασία εισαγωγής συνδρομητών παρακαλούμε μην παραλείψετε να αντιστοιχήσετε το πεδίο «Ημερομηνία» του αρχείου excel με το αντίστοιχο πεδίο της λίστας σας στο Μookee.

Τώρα γνωρίζετε πώς να δημιουργήσετε ένα πεδίο συνδρομητή τύπου Ημερομηνίας. 

Ευχαριστούμε για την ανάγνωση.