Δημιουργία τμήματος λίστας

Σε αυτό το άρθρο, θα σας καθοδηγήσουμε πώς να δημιουργήσετε ένα τμήμα λίστας στην πλατφόρμα Apifon.

Βήματα

Για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα τμήμα λίστας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Επιλέξτε την λίστα στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε το τμήμα.
 2. Επιλέξτε «Τμήματα» από το μενού Συνδρομητών. Εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα τμήματα λίστας που έχετε ήδη δημιουργήσει καθώς και να επιλέξετε κάποιο για να το επεξεργαστείτε.

Δημιουργία Τμήματος

Για να δημιουργήσετε ένα τμήμα λίστας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Πατήστε «Προσθήκη»
 2. Δώστε στο τμήμα ένα όνομα
 3. Εάν θέλετε να ισχύουν όλες οι συνθήκες που θα ορίσετε επιλέξτε all(and), εάν θέλετε να ισχύουν κάποιες από αυτές επιλέξτε any(or).

Συνθήκες

Για να προσθέσετε μια συνθήκη, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Επιλέξτε «Προσθήκη». Εάν θέλετε να ομαδοποιήσετε 2 ή περισσότερες συνθήκες επιλέξτε «Προσθήκη ομαδοποιημένων συνθηκών».
 2. Επιλέξτε ένα από τα πεδία συνδρομητή που υπάρχουν στη λίστα σας, το οποίο θέλετε να τμηματοποιήσετε.
 3. Διαλέξτε έναν από τους τελεστές βάση του οποίου θα γίνεται η αναζήτηση συνδρομητών.
 4. Ορίστε την τιμή με την οποία θα γίνεται η ταυτοποίηση του πεδίου συνδρομητή.
 5. Επιλέξτε «Προσθήκη συνθηκών» εάν θέλετε να προσθέσετε και άλλη συνθήκη.

Δημιουργία

Για να δείτε τα αποτελέσματα και να δημιουργήσετε το τμήμα ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Επιλέξτε «Εκτέλεση» για δείτε πόσους συνδρομητές θα περιέχει το τμήμα σας, στο πεδίο «Τμηματοποίηση συνδρομητών»
 2. Επιλέξτε «Δημιουργία» για να δημιουργήσετε το τμήμα.

Mπορείτε να προσθέσετε έως και 30 συνθήκες ή ομάδες τμημάτων κατά τη δημιουργία ενός τμήματος. Εάν ξεπεραστεί το όριο, τότε εμφανίζεται ένα παράθυρο ειδοποίησης και απενεργοποιούνται οι επιλογές Προσθήκη ομάδας και Προσθήκη συνθηκών.

Τα ονόματα των ομάδων / υποομάδων της λίστας μπορεί να είναι μέχρι 1000 χαρακτήρες.

 

Τώρα γνωρίζετε πώς θα τμηματοποιήσετε τη λίστα σας. Σας ευχαριστούμε για την ανάγνωση.