Δημιουργία Πεδίου Συνδρομητή

Τα πεδία συνδρομητών σας επιτρέπουν να προσωποποιήσετε τις καμπάνιες σας ή να τμηματοποιήσετε τη λίστα σας για στοχευμένες επικοινωνίες!

Βήματα

Για να ξεκινήσουμε, από το μενού στα αριστερά, επιλέγουμε Συνδρομητές > Λίστα > επιλογή λίστας > Ρυθμίσεις > Πεδία συνδρομητών > Προσθήκη νέου πεδίου.

1. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πεδίο συνδρομητή.

2. Επιλέξτε από τους παρακάτω διαθέσιμους τύπους πεδίων.

Κατά την εισαγωγή/ενημέρωση συνδρομητών, η πλατφόρμα της Apifon ελέγχει τα δεδομένα που αντιστοιχούν σε πεδίο συνδρομητή, σύμφωνα με τον τύπο του πεδίου στη λίστα.

Αν τα δεδομένα του αρχείου τύπου excel δε συμφωνούν με τον τύπο του πεδίου στη λίστα, οι αντίστοιχοι συνδρομητές δε θα εισαχθούν/ενημερωθούν. 

3.  Πληκτρολογήστε το όριο χαρακτήρων.

Τα δεδομένα που υπερβαίνουν το όριο που θέσατε, θα εισαχθούν  χωρίς περικοπή στην λίστα σας. 

4. Κρυφό πεδίο συνδρομητή: Ορίστε αν το πεδίο θα μπορεί να εισαχθεί στις φόρμες της λίστας σας.

5. Επιλέξτε Δημιουργία.


Παρατίθενται οδηγίες για Εισαγωγή Συνδρομητών στη λίστα σας. 

Για να αποκτήστε νέους συνδρομητές ή/και να εμπλουτίσετε τη λίστα σας επεξεργαστείτε κατάλληλα τις Φόρμες σας!

 

Τώρα γνωρίζετε πώς να δημιουργήσετε ένα πεδίο συνδρομητή. 

Ευχαριστούμε για την ανάγνωση!