Εξαγωγή SMS αναφορών

Σε αυτό το άρθρο θα σας καθοδηγήσουμε πώς να εξάγετε μια κατάσταση αναφορών απεσταλμένων SMS στην πλατφόρμα Apifon.

Βήματα

Για να ξεκινήσουμε, από τον Πίνακα Ελέγχου επιλέγουμε "Αναφορές" και στην συνέχεια "Αναφορές SMS".

Διαμόρφωση αποτελεσμάτων

Μπορείτε να διαμορφώσετε τα δεδομένα που θα εμφανίζονται επιλέγοντας "Search" από τον πίνακα ελέγχου των Αναφορών SMS.

Μπορείτε να παραμετροποιήσετε τα εμφανιζόμενα δεδομένα βάση:

 • Όνομα αποστολέα
 • Αριθμό προορισμού
 • Αναγνωριστικό μηνύματος
 • Αναγνωριστικό αιτήματος
 • Αναγνωριστικό καμπάνιας
 • Αναφοράς
 • Κατάσταση μηνύματος
 • Δικτύου μηνύματος

Εξαγωγή κατάστασης αναφορών SMS

Για να εξάγετε μια κατάσταση αναφορών απεσταλμένων SMS ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Επιλέξτε “Εξαγωγή” από τον πίνακα ελέγχου των Αναφορών SMS.
 2. Πληκτρολογήστε το επιθυμητό όνομα αρχείου.
 3. Επιλέξτε τον αριθμό των αναφορών SMS που θα εξάγετε.
 4. Επιλέξτε τον τύπο του εξαγόμενου αρχείου (.xlsx, .csv).
 5. Εάν επιθυμείτε να συμπεριλάβετε έναν συγκεντρωτικό πίνακα αναφορών, ενεργοποιήστε την επιλογή “Συγκεντρωτικός Πίνακας”. 
  O συγκεντρωτικός πίνακας συνοψίζει τα δεδομένα της αναφοράς σε ένα νέο φύλλο του αρχείου excel.
 6. Εάν επιθυμείτε η πρώτη γραμμή του αρχείου να περιέχει τις επικεφαλίδες των στηλών, αφήστε ενεργοποιημένο το “Όνομα στηλών στη πρώτη γραμμή”.
 7. Επιλέξτε “Εξαγωγή”.Θα λάβετε ένα ενημερωτικό e-mail όταν το αρχείο σας είναι έτοιμο.
 8. Από τον Πίνακα Ελέγχου επιλέξτε "Αναφορές” και στην συνέχεια "Εξαγωγή".
  Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα αρχεία που έχετε εξάγει στο παρελθόν και να ελέγξετε πληροφορίες όπως:
  • Το όνομα του χρήστη που ζήτησε την εξαγωγή δεδομένων
  • Την ημερομηνία που ζητήθηκε η εξαγωγή
  • Το όνομα του αρχείου
 9.   Επιλέξτε «Λήψη» για να κατεβάσετε το αρχείο.

Τώρα γνωρίζετε το πως θα εξάγετε μια κατάσταση αναφορών SMS. Σας ευχαριστούμε για την ανάγνωση.