Δημιουργία/Επεξεργασία API Token

Σε αυτό το άρθρο, θα σας καθοδηγήσουμε πώς να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τα API Tokens στο λογαριασμό σας.

Πριν ξεκινήσουμε

H Apifon υποστηρίζει API Tokens τύπου HMAC και OAuth

HMAC type

Το HMAC είναι ένας τύπος αυθεντικοποίησης μηνυμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει μία κρυπτογραφημένη hash συνάρτηση και ένα κρυπτογραφημένο μυστικό κλειδί.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα για την επικύρωση της ακεραιότητας των δεδομένων και της αυθεντικότητας ενός μηνύματος.

OAuth type

Το OAuth είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο security standard που επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση σε προστατευμένες πηγές πληροφορίας.


Δημιουργία API Token

Από το πάνω μενού της μπλε μπάρας, επιλέξτε το όνομα του λογαριασμού σας και στη συνέχεια Προγραμματιστές.

Έπειτα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Eπιλέξετε "Προσθήκη".

2. Επιλέξτε τον τύπο για το API Token σας.

3. Ενεργοποιήστε τις προσβάσεις που επιθυμείτε να είναι διαθέσιμες μέσω του API Token.

  • Λίστες: Δυνατότητα Επεξεργασίας ή Μόνο Ανάγνωση.

   • Συνδρομητές: Περιλαμβάνει τις ίδιες επιλογές με τις Λίστες και δίνει πρόσβαση στις πληροφορίες των συνδρομητών.
  • SMS: Δυνατότητα αποστολής SMS
  • Προεπιλογές: Το όνομα αποστολέα που θα χρησιμοποιείται για την αποστολή SMS.
   • Viber: Πρόσβαση για αποστολή Viber μηνυμάτων
  • Προεπιλογές: Το όνομα αποστολέα που θα χρησιμοποιείται για την αποστολή Viber μηνυμάτων.

4. Επιλέξτε "Δημιουργία".

Μπορείτε να αντιγράψετε το API Token και API Key επιλέγοντας το κουμπί αντιγραφής 


Επεξεργασία & αντιγραφή API Tokens

Από το πάνω μενού της μπλε μπάρας, επιλέξτε το όνομα του λογαριασμού σας και στην συνέχεια  Προγραμματιστές.

Σε αυτό το σημείο μπορείτε:

1. Nα αντιγράψετε το Token σας. Για να αντιγράψετε το API Token και API Key επιλέξτε το κουμπί αντιγραφής 

2. Να διαγράψετε το Token σας. Για να  διαγράψετε ένα API Token, πατήστε πάνω του κι έπειτα επιλέξτε το κουμπί διαγραφής από το πάνω μέρος της οθόνης.

3. Να επεξεργαστείτε πληροφορίες όπως:

 • Επιτρεπόμενες IP.  Εφόσον διαθέτετε στατική IP, μπορείτε να περιορίσετε τις IP από τις οποίες θα γίνονται δεκτά τα requests σας. Σβήστε τον αστερίσκο, και εισάγετε την/τις IPv4 σας.
 • Περιγραφή. Για να ορίσετε την περιγραφή, επιλέξτε το Token και συμπληρώστε στο αντίστοιχο πεδίο οτιδήποτε σας βοηθά να ξεχωρίζετε το συγκεκριμένο Token. • API Key. Για να αλλάξετε το API Key, επιλέξτε το Token και από τις επιπρόσθετες επιλογές, επιλέξτε Δημιουργία νέου > Αποθήκευση.

Εφόσον προχωρήσετε σε αλλαγή του API Key, οι αλλαγές ενδέχεται να αποθηκευτούν έπειτα από λίγη ώρα.

 • Προσβάσεις. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις προσβάσεις που επιθυμείτε να είναι διαθέσιμες μέσω του API Token σας, κι έπειτα επιλέξτε Αποθήκευση.
   • Λίστες: Δυνατότητα Επεξεργασίας ή Μόνο Ανάγνωση.

    • Συνδρομητές: Περιλαμβάνει τις ίδιες επιλογές με τις Λίστες και δίνει πρόσβαση στις πληροφορίες των συνδρομητών.
   • SMS: Δυνατότητα αποστολής SMS
   • Προεπιλογές: Το όνομα αποστολέα που θα χρησιμοποιείται για την αποστολή SMS.
    • Viber: Πρόσβαση για αποστολή Viber μηνυμάτων
   • Προεπιλογές: Το όνομα αποστολέα που θα χρησιμοποιείται για την αποστολή Viber μηνυμάτων. 

 Ευχαριστούμε για την ανάγνωση!