Κατάργηση Εγγραφής Συνδρομητή

Σε αυτό το άρθρο, θα σας καθοδηγήσουμε πώς να καταργήσετε την εγγραφή συνδρομητή από μία λίστα στην πλατφόρμα Apifon. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της «Λίστας Συνδρομητών» είτε ενημερώνοντας την ίδια τη λίστα.

Βήματα

Για να ξεκινήσουμε, από τον πίνακα ελέγχου πηγαίνετε στους «Συνδρομητές» και έπειτα επιλέγετε την υποκατηγορία «Λίστες».

Κατάργηση εγγραφής συνδρομητή μέσω της "Λίστας Συνδρομητών"

Για την κατάργηση της εγγραφής ενός συνδρομητή, επιλέξτε την λίστα που επιθυμείτε έτσι ώστε να εμφανιστούν όλοι οι συνδρομητές της και στην συνέχεια ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Επιλέξτε έναν συνδρομητή.
 2. Στην αναδυόμενη καρτέλα επιλέξτε από την «Κατάσταση Συνδρομητή», στο κινητό την επιλογή «Μη Εγγεγραμένος».
 3. Επιλέξτε «Αποθήκευση».

Διαφορετικά,

 1. Επιλέξτε το πεδίο «» το οποίο είναι δίπλα στο πεδίο «Προορισμός» του συνδρομητή ή συνδρομητών, που θέλετε να καταργήσετε την εγγραφή τους.
 2. Επιλέξτε «Ενέργειες»
 3. Επιλέξτε «Unsubscribe»
 4. Επιλέξτε «Mobile»

Κατάργηση εγγραφής συνδρομητή μέσω ενημέρωσης της λίστας

Για να ενημερώσετε μια λίστα με τους συνδρομητές που θέλετε να καταργήσετε την εγγραφή τους, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

Μεταφόρτωση αρχείου

 1. Επιλέξτε την λίστα που επιθυμείτε, έτσι ώστε να εμφανιστούν όλοι οι συνδρομητές της.
 2. Επιλέξτε «Μεταφόρτωση»
  • Οι αποδεκτοί τύποι αρχείων είναι .xlsx, .xls, και .csv ( comma delimited ή semi-colon)
  • Μπορείτε να κατεβάσετε κάποιο από τα διαθέσιμα πρότυπα αρχείων και να τα επεξεργαστείτε.
 3. Επιλέξτε το αρχείο σας και στην συνέχεια πατήστε «Επόμενο».
 4. Στην προεπισκόπηση της λίστας σας μπορείτε να αντιστοιχήσετε  τα πεδία του αρχείου σας με αυτά της λίστας σας.
  • Εάν η πρώτη γραμμή του αρχείου σας περιέχει ονόματα στηλών, ενεργοποιήστε το «Παράλειψη της πρώτης σειράς κατά την εισαγωγή» για να παραληφθεί η εισαγωγή της.
  • Αν ενεργοποιηθεί η επιλογή «Ορίστε διεθνή μορφή» θα προστεθεί ο κωδικός χώρας που επιλέξατε στους αριθμούς της λίστας σας.
  • Μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό χώρας που θα προστεθεί στους αριθμούς της λίστας σας. Εάν οι αριθμοί έχουν ήδη κωδικό χώρας, τότε δεν θα προστεθεί.
 5. Επιλέξτε «Επόμενο»
 6. Κατηγοριοποιήστε τους συνδρομητές σας ως «Μη Εγγεγραμένος» για να εξαιρεθούν από τις λίστες σας και να μην λαμβάνουν μηνύματα από εσάς.
 7. Επιλέξτε «Εισαγωγή»

Αποτελέσματα

Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή μπορείτε να δείτε το σύνολο των συνδρομητών που καταργήσατε την εγγραφή τους.

Τώρα γνωρίζετε πώς να καταργήσετε την εγγραφή συνδρομητών από τις λίστες σας. Ευχαριστούμε για την ανάγνωση.