Μπορώ να αλλάξω την ώρα σε καμπάνια που έχω προγραμματίσει στην πλατφόρμα;

Θα πρέπει να την διαγράψετε και να την προγραμματίσετε ξανά με την νέα ώρα αποστολής που επιθυμείτε.