Μπορώ να αφαιρέσω το Web Version link από το Template μου;

Όχι, καθώς είναι απαραίτητο να υπάρχει. Ο παραπάνω σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους συνδρομητές σας σε περίπτωση που ο Email Client τους δεν εμφανίζει το email σας.