Ποιοι χαρακτήρες υποστηρίζονται στα SMS;

Η κωδικοποίηση εκάστοτε μηνύματος καθορίζει το όριο και τον τύπο των χαρακτήρων που υποστηρίζονται.

  • Η προεπιλεγμένη κωδικοποίηση Default alphabet 7-bit υποστηρίζει τους ακόλουθους μονούς χαρακτήρες:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? ¡ ¿ ! " # ¤ % & ( ) ' * + , - . / Ä Ö Ñ Ü § ä ö ñ ü à @ £ $ ¥ è é ù ì ò Ç Ø ø Å å Δ _ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ Ξ Æ æ ß É


Επιπλέον, υποστηρίζει και τους παρακάτω διπλούς χαρακτήρες:

€ [ ] { } ~ ^ | \ 

  • Η κωδικοποίηση Unicode 16-bit υποστηρίζει όλους τους χαρακτήρες της 7-bit, καθώς και άλλους ειδικούς χαρακτήρες, όπως σύστημα γραφής Katakana, κυριλλικό αλφάβητο, ελληνικά πεζά γράμματα και emojis 💬.

Αποφύγετε την αντιγραφή κειμένου από άλλα προγράμματα στην πλατφόρμα, για να βεβαιωθείτε ότι η μορφοποίηση στο SMS σας δεν θα τροποποιηθεί.