Πως θα διασφαλίσω ότι τα email μου δεν θα καταλήξουν στα SPAM;

Παρακάτω αναφέρονται κάποιες συμβουλές ώστε τα email να μην καταλήγουν σε spam φάκελο.

 

  • Επαλήθευση Domain: Η επαλήθευση του domain είναι ένα ουσιαστικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι το domain σας είναι έγκυρο. 
  • Έλεγχος αλληλεπίδρασης των παραληπτών με προηγούμενες επικοινωνίες σας.
  • Χρήση "καθαρής" λίστας. Μέσα από τις πληροφορίες/αναφορές παράδοσης της κάθε καμπάνια, συνδρομητές που έχουν επιλέξει απεγγραφή, ή έχουν status "Hard bounce" ή έχουν λάβει status "System error" θα πρέπει να εξαιρεθούν από τη λίστα. Με αυτό τον τρόπο γίνεται εκκαθάριση της λίστας με αποτέλεσμα η παραδοσιμότητα στην επόμενη αποστολή να είναι καλύτερη.
  • Προτείνεται να γίνεται αποστολή επικοινωνιών μόνο σε παραλήπτες για τους οποίους υπάρχει νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων τους.
  • Χρήση της double opt-in μεθόδου εισαγωγής δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι διευθύνσεις που εισάγονται στην λίστα είναι έγκυρες.
  • Αποφυγή αποστολής email σε παραλήπτες που δεν έχουν ανοίξει τις απεσταλμένες επικοινωνίες, εντός των τελευταίων 30-90 ημερών.
  • Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα απεγγραφής στους παραλήπτες οι οποίοι δεν θέλουν να λαμβάνουν μελλοντικές επικοινωνίες.
  • Αποφυγή λέξεων όπως Bonus, Free,  promo, buy κτλ στο περιεχόμενο του email ή προτάσεων γραμμένων στα κεφαλαία.