Ρόλοι & δικαιώματα χρηστών

Στην πλατφόρμα της Apifon μπορεί να ανατεθεί σε κάθε χρήστη ένας ρόλος. Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται τα δικαιώματα κάθε ρόλου.

Προσφέρουμε 5 διαφορετικούς τύπους ρόλων, για κάθε ανάγκη της επιχείρησής σας:

  1. Γενικοί ρόλοι: Περιλαμβάνουν τον owner, τον global, τον user και τον billing admin και μπορούν να διαχειρίζονται καθολικά τον λογαριασμό.
  2. Ρόλοι καμπάνιας: Αναθέστε στους χρήστες τον πλήρη ή τον αποκλειστικό έλεγχο οποιουδήποτε τύπου καμπάνιας είτε είναι Messaging είτε Landing.
  3. Ρόλοι περιεχομένου: Παραχωρήστε πρόσβαση σε χρήστες για να βλέπουν και να επεξεργάζονται το περιεχόμενο των προτύπων, των landing pages και των αυτοματισμών.
  4. Ρόλοι συνδρομητών: Οι χρήστες αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση στις λίστες, στους συνδρομητές, σε φόρμες εγγραφής, σε πεδία και σε τμήματα καθιστώντας έτσι τη διαχείριση των δεδομένων πιο ασφαλή.
  5. Ρόλοι Αναφορών: Παραχωρήστε πρόσβαση στις αναφορές καμπάνιας, στο SMS ή Viber tracking αλλά και στις οικονομικές αναφορές.
  Μπορείτε επίσης να αποφασίσετε για το επίπεδο πρόσβασης που μπορεί να έχει ο κάθε χρήστης. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα πρόσβασης διαθέσιμα:
  • Director
  • Manager
  • Producer
  • Owner
  • Admin
  • User
 • Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ελέγξετε τι μπορεί να κάνει και να δει κάθε μέλος της επιχείρησης σας.
 • Μπορείτε να προσθέσετε έως 3 χρήστες οι οποίοι θα έχουν ρόλο global admin εάν ανήκετε σε free plan. Όμως, η πρόσθεση επιπλέον χρηστών αυξάνετε έως και σε 25 χρήστες, αν απολαμβάνετε premium plan όπου έχετε πρόσβαση σε ρόλους και δικαιώματα χρήστη!

1. Γενικοί Ρόλοι

  • Owner:  Έχει όλα τα προνόμια του Global Admin, καθώς και τη δυνατότητα να ορίζει τον Owner.
  • Global admin: Συγκεντρώνει τις αρμοδιότητες των Directors, του User Admin και του Billing Admin. Επίσης μπορεί να επεξεργάζεται τις πληροφορίες του λογαριασμού, να προσθέτει, αλλάζει και να διαγράφει τα  API Tokens, και τέλος έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του προφίλ.
  • User Admin: Μπορεί να προσθέτει, να επεξεργάζεται και να διαγράφει κάθε χρήστη.
  • Billing Admin: Μπορεί να βλέπει και να επεξεργάζεται κάθε πληροφορία που σχετίζεται με χρεώσεις, παραγγελίες, κοστολογήσεις, συναλλαγές κλπ.

2. Ρόλοι καμπάνιας

  • Marketing Director: Είναι ο πρωτεύων ρόλος που συνδυάζει τις ευθύνες του Email Marketing Director, του Direct Marketing Director, του Landing Marketing Director και του Content Director ταυτόχρονα.
  • Email Marketing Director: Αναλαμβάνει διάφορα καθήκοντα, από το να ελέγχει την κατάσταση μιας καμπάνιας μέχρι το φιλτράρισμα των antispam και την παρακολούθηση των email.
  • Email Marketing Manager: Έχει όλες τις αρμοδιότητες του Email Marketing Producer, ενώ μπορεί ταυτόχρονα να κάνει επισκόπηση της email καμπάνιας κα να διαγράφει στοιχεία.
  • Email Marketing Producer: Οι βασικές ευθύνες του περιλαμβάνουν τη δημιουργία, επεξεργασία, μέσω της μεταφόρτωσης στοιχείων, και τον έλεγχο των αυτοματισμών και της email καμπάνιας.
  • Direct Marketing Director: Ο ρόλος του είναι να ελέγχει την κατάσταση κάθε email καμπάνιας, ενώ ταυτόχρονα έχει πρόσβαση στην παρακολούθηση των SMS και Viber μηνυμάτων.
  • Direct Marketing Manager: Έχει τα προνόμια του Direct Marketing Producer και μπορεί επίσης να παρακολουθεί τις καμπάνιες SMS και Viber, καθώς και να διαγράφει στοιχεία.
  • Direct Marketing Producer: Οι κύριες ευθύνες του είναι η δημιουργία, επεξεργασία και ο έλεγχος κάθε καμπάνιας που τρέχει με SMS και Viber.
  • Landing Marketing Director: Έχει όλα τα προνόμια του Landing Marketing Manager, καθώς και τη δυνατότητα να δημοσιεύει ή να διαγράφει Landing Pages.
  • Landing Marketing Manager: Έχει όλες τις αρμοδιότητές του Landing Marketing Producer μαζί με τη δυνατότητα να βλέπει την επισκόπηση των Landing Pages και να διαγράφει στοιχεία. 
  • Landing Marketing Producer: Η κύρια αρμοδιότητα είναι η δημιουργία κι επεξεργασία των μαζικών και προσωποποιημένων Landing Pages.

3. Ρόλοι περιεχομένου

  • Content Director: Μπορεί να βλέπει και να επεξεργάζεται templates, Landing καμπάνιες και αυτοματισμούς. 
  • Content Manager: Μπορεί να σχεδιάζει templates για Viber και SMS καμπάνιες, να δημιουργεί και να επεξεργάζεται αυτοματισμούς, μαζικές και προσωποποιημένες Landing Pages.

4. Ρόλοι συνδρομητών

  • Audience Director: Έχει όλα τα προνόμια του Audience Manager, τη δυνατότητα να διαγράφει λίστες, να έχει πρόσβαση στο ιστορικό κάθε καμπάνιας, να εισάγει και να βγάζει συνδρομητές.
  • Audience Manager: Έχει τις αρμοδιότητες του Audience Producer και ταυτόχρονα μπορεί να βλέπει και να επεξεργάζεται λίστες, συνδρομητές, πεδία, τμήματα, φόρμες και ρυθμίσεις για το GDPR.
  • Audience Producer: Μπορεί να κάνει ό, τι και ο Audience Manager, να προσθέτει και να διαγράφει συνδρομητές, αλλά και να επεξεργάζεται τα στοιχεία τους.
  • Audience Forms Producer: Έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και να επεξεργάζεται φόρμες εγγραφής, απεγγραφής και επικαιροποίησης.

5. Ρόλοι αναφορών

  • Reporting Director: Έχει τον έλεγχο κάθε αναφοράς μέσα στην πλατφόρμα.
  • Reporting Financial Manager: Ο ρόλος του είναι να παρακολουθεί και να καταγράφει συναλλαγές, παραγγελίες και τα οικονομικά.
  • Reporting Email Manager: Η κύρια αρμοδιότητα είναι να παρακολουθεί την πορεία κάθε Email καμπάνιας.  
  • Reporting Direct Channels Manager: Έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να καταγράφει τα SMS και Viber μηνύματα, τις επιστροφές κλήσεων στο Viber, την αναμονή των SMS, την αποτυχία αποστολής σε SMS και Viber και τα εισερχόμενα SMS. 
  • Reporting Direct Channels Assistant: Έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί τις αναφορές από το Viber / SMS tracking καθώς και να παρακολουθεί τις αναφορές από το Viber / SMS Campaign overview. Επιπρόσθετα , έχει την δυνατότητα να κάνει εξαγωγή των αναφορών χωρίς να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο του μηνύματος.

 

Ευχαριστούμε για την ανάγνωση!