Υπάρχει περιορισμός στο πόσους συνδρομητές μπορεί να περιλαμβάνει η λίστα μου;

Μπορείτε να συμπεριλάβετε όσους συνδρομητές επιθυμείτε σε μια λίστα.

Εξαίρεση: Γρήγορη μεταφόρτωση κατά το σχεδιασμό της καμπάνιας

Κατά τη μεταφόρτωση μιας λίστας κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού καμπάνιας, ισχύουν τα ακόλουθα όρια:

  • Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10MB.
  • Η λίστα θα πρέπει να έχει έως και 400.000 συνδρομητές.

Για μεγαλύτερα αρχεία ή λίστες, συνιστάται είτε να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου είτε να χωρίσετε την καμπάνια σας σε μικρότερα segments.