Τμηματοποίηση

Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τμήματα λίστας στην πλατφόρμα της Apifon.

Τι είναι η τμηματοποίηση;

 • Η πλατφόρμα της Apifon σας δίνει τη δυνατότητα να στέλνετε καμπάνιες σε συγκεκριμένα και κατάλληλα οργανωμένα τμήματα της λίστας σας.
 • Τα τμήματα σας βοηθούν να οργανώσετε τις λίστες σας και σας επιτρέπουν να στέλνετε στοχευμένες καμπάνιες αντί για μηνύματα σε ολόκληρη τη λίστα.
 • Κάθε τμήμα περιλαμβάνει συνδρομητές που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ανάλογα με τα δεδομένα της λίστας σας.

Οφέλη τμηματοποίησης:

 • Στοχευμένη επικοινωνία: Λάβετε αποφάσεις βάσει δεδομένων, σχεδιάζοντας αποδοτικότερες στρατηγικές marketing που μετατρέπουν τους πιθανούς αγοραστές σε πιστούς πελάτες.
 • Επιχειρηματική ανάπτυξη: Στοχεύοντας σε συγκεκριμένα τμήματα πελατών μέσω της αποστολής εξειδικευμένων μηνυμάτων, εξασφαλίζετε υψηλότερα ποσοστά μετατροπών και απόδοση επένδυσης (ROI).
 • User-friendly: Τα έτοιμα τμήματα σας βοηθούν να εφαρμόσετε γρήγορα και εύκολα την τμηματοποίηση στις καμπάνιες σας, χωρίς τεχνικές δυσκολίες.

Πώς λειτουργεί η τμηματοποίηση;

 • Κατά το σχεδιασμό μιας Καμπάνιας Messaging,στο Βήμα 1 μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο τμήμα. 
 • Τα τμήματα μπορούν να είναι προσαρμοσμένα από την επιχείρησή σας ή έτοιμα (ready-made) από την Apifon.  

Προσαρμοσμένα τμήματα (Custom segments)

Μπορείτε να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε τμήματα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

Συνδρομητές > Λίστα > Λίστες > Τμήματα

Screenshot 2023-11-10 154453

Για να δημιουργήσετε ένα τμήμα στη λίστα σας, ανοίξτε τη λίστα και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη"
 2. Επιλέξτε όλες (και) αν θέλετε το τμήμα να περιλαμβάνει συνδρομητές που πληρούν όλες τις συνθήκες που θα ορίσετε, ή καθεμία (ή) για να συμπεριλάβετε συνδρομητές που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε από τις συνθήκες.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη συνθηκών" για να προσθέσετε μια μεμονωμένη συνθήκη ή "Προσθήκη ομαδοποιημένων συνθηκών" για να προσθέσετε δύο ή περισσότερες συνθήκες που θέλετε να εφαρμόσετε μαζί.
 4. Ρυθμίστε την συνθήκη. Επιλέξτε το πεδίο συνδρομητή και την ένδειξη του πεδίου που πρέπει να εφαρμοστεί για να συμπεριληφθεί ένας συνδρομητής στο τμήμα.

 5. Προσθέστε τυχόν από τις παρακάτω συνθήκες που επιθυμείτε (εάν υπάρχουν).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση για να δείτε τον αριθμό των τμηματοποιημένων συνδρομητών.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

Εναλλακτικά, κατά το σχεδιασμό μιας Καμπάνιας Messaging μπορείτε να δημιουργήσετε ένα τμήμα στο Βήμα 2 της καμπάνιας σας εισαγάγοντας συνθήκες σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 

 1. Η ένδειξη του πεδίου μπορεί να είναι το περιεχόμενο του πεδίου (π.χ. η ένδειξη του πεδίου Όνομα μπορεί να είναι το κείμενο "Μαρία") ή εάν το πεδίο δεν περιέχει περιεχόμενο (η ένδειξη του πεδίου προσδιορίζεται ως κενή ή μη κενή).
 2. Μπορείτε να προσθέσετε έως 30 συνθήκες ή ομαδοποιημένες συνθήκες ανά τμήμα.
 3. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο πεδία συνδρομητών που υπάρχουν στη λίστα σας. Εάν το πεδίο συνδρομητή δεν υπάρχει, πρώτα προσθέστε το πεδίο και στη συνέχεια δημιουργήστε το τμήμα.
 4. Μπορείτε να ενημερώσετε τα προσαρμοσμένα τμήματα (custom segments), εισάγοντας ένα νέο αρχείο στη λίστα σας.

Έτοιμα Τμήματα (Ready-Made segments)

Κάθε φορά που δημιουργείτε μια νέα λίστα, η πλατφόρμα της Apifon δημιουργεί αυτόματα 7 έτοιμα τμήματα:

 1. Εξαιρετικά ενεργοί συνδρομητές
 2. Ενεργοί συνδρομητές (30 ημέρες)
 3. Ενεργοί συνδρομητές (60 ημέρες)
 4. Ενεργοί συνδρομητές (90 ημέρες)
 5. Ανενεργοί συνδρομητές
 6. Νέοι συνδρομητές
 7. Νέοι συνδρομητές email
 8. Νέοι συνδρομητές με αριθμό τηλεφώνου

segments icon kb

Εξαιρετικά ενεργοί συνδρομητές

Το τμήμα εξαιρετικά ενεργών συνδρομητών, αποτελείται από συνδρομητές που έχουν λάβει τουλάχιστον πέντε καμπάνιες (από οποιοδήποτε κανάλι) και έχουν κάνει κλικ σε τουλάχιστον 30% από αυτές, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Στοχεύστε σε ένα ισχυρό τμήμα χρηστών που συμμετέχει ενεργά στις καμπάνιες σας.
Εστιάζοντας σε αυτό το τμήμα, διασφαλίζετε ότι τα μηνύματά σας θα έχουν απήχηση στο κοινό που δείχνει το μέγιστο δυνατό ενδιαφέρον. Πρόκειται για μια εξαιρετική επιλογή αλληλεπίδρασης που μπορεί να σας βοηθήσει επιτύχετε τους στόχους μάρκετινγκ.

Ενεργοί συνδρομητές (30 ημέρες/60 ημέρες/90 ημέρες)

Τα τμήματα ενεργών συνδρομητών, σάς βοηθούν να στοχεύσετε σε συγκεκριμένες ομάδες συνδρομητών με βάση το επίπεδο αφοσίωσής τους.

Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η δημιουργία αποτελεσματικών στρατηγικών αποστολής μηνυμάτων και επικοινωνίας και εκτοξεύονται τα ποσοστά ανταπόκρισης, αφού οι ενεργοί συνδρομητές είναι πιο πιθανό να ανοίξουν, να διαβάσουν και να ανταποκριθούν στις καμπάνιες μηνυμάτων.

Η αποστολή έγκαιρων υπενθυμίσεων, ενημερώσεων ή εξατομικευμένου περιεχομένου μπορεί να εξασφαλίσει την αφοσίωση των συνδρομητών και να μειώσει την αδράνεια τους.

Σενάριο: Μια εταιρεία λιανικής επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια προωθητική ενέργεια αποκλειστικά για τους ενεργούς συνδρομητές της, δηλαδή αυτούς που έχουν ανταποκριθεί στα μηνύματα που έχουν αποσταλεί τις τελευταίες 30 ημέρες.
Περίπτωση χρήσης: Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει το τμήμα "Ενεργοί συνδρομητές (30 ημέρες)" για να δώσει πρώιμη (early bird) πρόσβαση σε αποκλειστικές εκπτώσεις, διατηρώντας την αφοσίωση και αυξάνοντας την περιέργεια των ενεργών συνδρομητών της.

Ανενεργοί συνδρομητές

Το τμήμα Ανενεργών συνδρομητών αποτελείται από συνδρομητές που έχουν δείξει ελάχιστη ή καθόλου πρόσφατη αλληλεπίδραση με την πλατφόρμα ή τα μηνύματά σας.

Είναι πιθανό να θεωρείτε ότι αυτοί οι συνδρομητές είναι λιγότερο σημαντικοί, ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η στόχευσή σε αυτούς μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής:

 • Ευκαιρία να επαναφέρετε το ενδιαφέρον των συνδρομητών σας και να καλλιεργήσετε τις σχέσεις σας.
 • Μεγιστοποιήστε την αξία της υπάρχουσας βάσης χρηστών σας χωρίς να επενδύετε επιπλέον χρηματικά ποσά σε καμπάνιες για απόκτηση νέων συνδρομητών.
 • Η ανάλυση της συμπεριφοράς των ανενεργών συνδρομητών μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους έγιναν ανενεργοί.

Σενάριο: Μια εταιρεία θέλει να ανταμείψει τους ανενεργούς συνδρομητές της για την αφοσίωσή τους στο παρελθόν και να τους ενθαρρύνει να γίνουν ξανά ενεργοί. Περίπτωση χρήσης: Η εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει στοχευμένες προσφορές ή επιβραβεύσεις αφοσίωσης αποκλειστικά για ανενεργούς συνδρομητές, δελεάζοντάς τους να επιστρέψουν και να επωφεληθούν από αυτές τις ξεχωριστές προσφορές.

Νέοι συνδρομητές (email/αριθμού τηλεφώνου)

Τα τμήματα Νέων συνδρομητών σάς επιτρέπουν να αλληλεπιδράτε με νέους συνδρομητές, με τους οποίους είναι κρίσιμο να αναπτύξετε ισχυρές σχέσεις και να τους μετατρέψετε σε ενεργούς και αφοσιωμένους συνδρομητές.

Οι νέοι συνδρομητές είναι πιθανό να ενδιαφέρονται για το brand σας. Η άμεση επικοινωνία μαζί τους μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια σχέση και να ενθαρρύνετε τη συνεχή δέσμευσή τους.

Σενάριο: Μια εταιρεία θέλει να δημιουργήσει μια θερμή εμπειρία καλωσορίσματος για νέους συνδρομητές.                                                                                                                          Περίπτωση χρήσης: Η εταιρεία χρησιμοποιώντας το τμήμα "Νέοι συνδρομητές" μπορεί να στείλει μια σειρά από μηνύματα καλωσορίσματος, συστάσεις και συμβουλές ενσωμάτωσης. Έτσι, οι νέοι χρήστες θα βοηθηθούν στο νέο τους ξεκίνημα ώστε να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με την πλατφόρμα/προϊόν της 


Κάθε φορά που δημιουργείτε μια νέα λίστα, η πλατφόρμα της Apifon δημιουργεί αυτόματα 4 έτοιμα τμήματα σχετικά με την αλληλεπίδραση των συνδρομητών με την καμπάνια.

 1. Ενεργοί συνδρομητές της τελευταίας καμπάνιας
 2. Ανενεργοί συνδρομητές της τελευταίας καμπάνιας
 3. Ενεργοί συνδρομητές στις τελευταίες 3 καμπάνιες
 4. Ανενεργοί συνδρομητές στις τελευταίες 3 καμπάνιες

Ενεργοί συνδρομητές της τελευταίας καμπάνιας

Εστιάζοντας σε ενεργούς συνδρομητές απο την τελευταία καμπάνια μηνυμάτων σας, εξασφαλίζεται η στοχευμένη επικοινωνία με ένα δεκτικό κοινό.

Έτσι, θα επιτύχετε υψηλότερα ποσοστά μετατροπών και αυξημένη αφοσίωση στην επωνυμία σας, βελτιστοποιώντας τις προσπάθειες marketing για μέγιστο αντίκτυπο και αποδοτικότητα πόρων.

Ανενεργοί συνδρομητές της τελευταίας καμπάνιας

Εστιάζοντας στους ανενεργούς συνδρομητές της τελευταίας καμπάνιας μηνυμάτων σας, μπορείτε να ανακτήσετε το ενδιαφέρον τους μέσω στοχευμένων ενεργειών.

Η εφαρμογή τακτικών επαναπροσέγγισης μπορεί να βοηθήσει στην ανάκτηση της προσοχής του κοινού, και ενδεχομένως να οδηγήσει σε αυξημένη δραστηριότητα και συνολικά σε πιο ενεργούς συνδρομητές.

Ενεργοί συνδρομητές στις τελευταίες 3 καμπάνιες

Εστιάζοντας στους συνδρομητές που συμμετείχαν ενεργά στις 3 τελευταίες καμπάνιες σας, έχετε την ευκαιρία να αξιοποιήσετε τη συστηματική τους αλληλεπίδραση.

Η στόχευση με εξατομικευμένες καμπάνιες στο τμήμα που ανταποκρίνεται συχνά, μπορεί να ενισχύσει τη συνολική δέσμευση, με αποτέλεσμα τα ποσοστά μετατροπών να διατηρούνται υψηλά και οι καμπάνιες σας να είναι επιτυχημένες.

Ανενεργοί συνδρομητές στις τελευταίες 3 καμπάνιες

Εστιάζοντας στους ανενεργούς συνδρομητές απο τις 3 τελευταίες καμπάνιες σας, μπορείτε να αυξήσετε τη δέσμευση και την αφοσίωση τους.

Ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής για την ενίσχυση της δέσμευσης του κοινού-στόχου σας, θα σας βοηθήσει να ανακτήσετε το ενδιαφέρον του και βελτιστοποιήσετε τις μελλοντικές σας καμπάνιες.

Έτοιμα τμήματα  για το e-commerce platform σας

Αφού έχετε ρυθμίσει μια Διασύνδεση, κάθε λίστα που δημιουργείται θα συνδέεται με 5 έτοιμα τμήματα e-commerce.

 1. Νέοι Πελάτες
 2. Πρόσφατοι Αγοραστές (30/90 ημέρες)
 3. Μη Αγοραστές (30/90 ημέρες)
 4. Συχνοί Αγοραστές
 5. Ανενεργοί Αγοραστές

e-comm seg

Νέοι Πελάτες

Τα τμήματα νέων πελατών αποτελούνται από συνδρομητές (CMS) που εγγράφηκαν στο CMS τις τελευταίες 30 ημέρες.

Οι Νέοι πελάτες αντιπροσωπεύουν μια ομάδα δυνητικών αγοραστών που μπορεί να μετατραπούν σε πιστούς πελάτες. Παρέχοντάς τους εξατομικευμένες προσφορές και περιεχόμενο, ενισχύεται η πιθανότητα να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους αγορά.

Σενάριο: Εξατομικευμένη καμπάνια Onboarding

Περίπτωση χρήσης: Σχεδιάστε μια στοχευμένη καμπάνια email, που απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους πελάτες. Στα email καλωσορίσματος, μπορείτε να εκφράσετε θερμούς χαιρετισμούς και να παρουσιάσετε εξατομικευμένα κίνητρα-ειδική έκπτωση στη πρώτη τους αγορά.


Πρόσφατοι Αγοραστές (30/90 ημέρες)

Τα τμήματα πρόσφατων αγοραστών αποτελούνται από συνδρομητές που πραγματοποιήσει κάποια αγορά τουλάχιστον μία φορά τις τελευταίες 30/90 ημέρες.

Οι Πρόσφατοι αγοραστές είναι πιθανότερο να προβούν ξανά σε κάποια αγορά ή να παρέχουν σχόλια και κριτικές σχετικά με τις παραγγελίες τους.Αλληλεπιδρώντας με αγοραστές που έχουν πραγματοποιήσει πρόσφατα κάποια αγορά ενισχύετε την αφοσίωση τους.

Σενάριο: Μοιραστείτε αποκλειστικές προσφορές με πρόσφατους αγοραστές. 
Περίπτωσης χρήσης: Ενθαρρύνετε τους πρόσφατους αγοραστές (30 ημερών) να ξανά πραγματοποιήσουν επαναλαμβανόμενες αγορές προσφέροντας αποκλειστικές εκπτώσεις ή προσφορές, όπως προσφορές περιορισμένου χρόνου ή πρώιμη (early bird) πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. 

Σενάριο: Ισχυρή Δέσμευση
Περίπτωση χρήσης: Συνεχίστε να αλληλεπιδράτε με πρόσφατους αγοραστές (90 ημερών) στέλνοντας follow-up email. Τα email αυτά περιλαμβάνουν την αποστολή ενημερώσεων για την άφιξη νέων προϊόντων, εξατομικευμένες συστάσεις με βάση την προηγούμενη αγορά των πελατών και έγκαιρες ειδοποιήσεις για επερχόμενες προσφορές.

Μη Αγοραστές (30/90 ημέρες)

Τα τμήματα μη αγοραστών σάς βοηθούν να στοχεύσετε ομάδες συνδρομητών που δεν έχουν πραγματοποιήσει κάποια αγορά τις τελευταίες 30/90 ημέρες. 

Εντοπίστε ανενεργούς αγοραστές με καμπάνιες επαναφοράς για να κερδίσετε πίσω όσους δεν έχουν αλληλεπιδράσει πρόσφατα με την επωνυμία σας. Αυτή η στοχευμένη προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα ποσοστά μετατροπών σε σύγκριση με την αποστολή μηνυμάτων στο σύνολο του κοινού.

Σενάριο: Κερδίστε πίσω ανενεργούς πελάτες 30 ημερών
Περίπτωση Χρήσης: Αξιοποιήστε το τμήμα «Μη αγοραστές (30 ημέρες)» για στοχευμένες καμπάνιες επαναφοράς. Μπορείτε να στείλετε ειδικές προσφορές, εκπτώσεις ή εξατομικευμένα μηνύματα για να τους δελεάσετε να πραγματοποιήσουν μια αγορά και να αλληλεπιδράσουν ξανά με την επωνυμία σας.

Σενάριο: Προώθηση προγράμματος αφοσίωσης
Περίπτωσης χρήσης: Προσκαλέστε τους συνδρομητές σας να συμμετάσχουν σε προγράμματα αφοσίωσης ή επιβράβευσης. Επισημάνετε τα αποκλειστικά προνόμια που απολαμβάνουν οι πιστοί πελάτες για να τους δελεάσετε να προχωρήσουν σε αγορές. Ενθαρρύνετε τους μη αγοραστές να ξαναγίνουν ενεργοί συμμετέχοντας στο πρόγραμμα αφοσίωσής σας, προωθώντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση.

Συχνοί Αγοραστές 

Τα τμήματα συχνών αγοραστών αποτελούνται από συνδρομητές που έχουν πραγματοποιήσει συνολικά περισσότερες από 3 αγορές.

Οι πελάτες που έχουν πραγματοποιήσει συνολικά περισσότερες από τρεις αγορές είναι συνήθως πιστοί και αφοσιωμένοι στην επωνυμία σας. Η στόχευση σε αυτό το τμήμα μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά μετατροπών, καθώς οι συχνοί αγοραστές επιλέγουν με συνέπεια τη μάρκα σας έναντι των ανταγωνιστών και ανταποκρίνονται σε προωθητικές ενέργειες, συστάσεις και προσφορές.

Σενάριο: Προώθηση προγράμματος αφοσίωσης 
Περίπτωσης χρήσης: Προσκαλέστε τους συνδρομητές σας να συμμετάσχουν σε προγράμματα αφοσίωσης ή επιβράβευσης. Επισημάνετε τα αποκλειστικά προνόμια που απολαμβάνουν οι πιστοί πελάτες για να τους δελεάσετε να προχωρήσουν σε αγορές. Ενθαρρύνετε τους μη αγοραστές να ξαναγίνουν ενεργοί συμμετέχοντας στο πρόγραμμα αφοσίωσής σας, προωθώντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση.

Ανενεργοί Αγοραστές

Τα τμήματα ανενεργών αγοραστών αποτελούνται από συνδρομητές που έχουν πραγματοποιήσει κάποια αγορά τουλάχιστον μία φορά συνολικά και από συνδρομητές που δεν έχουν πραγματοποιήσει κάποια αγορά τις τελευταίες 90 ημέρες.

H επαναπροσέγγιση ανενεργών αγοραστών μπορεί να αυξήσει τα έσοδα σας και να μειώσει την ανάγκη σας να προσελκύσετε νέους πελάτες. Η αποστολή εξατομικευμένων μηνυμάτων με μοναδικές εκπτώσεις ή η δημιουργία κινήτρων για αγορές μπορεί να αποτρέψει την απομάκρυνση τους και να ενθαρρύνει τη συνέχιση των αγορών.

Σενάριο: Παρακινήστε τους ανενεργούς πελάτες να αρχίσουν να ψωνίζουν ξανά
Περίπτωσης Χρήσης: Δημιουργήστε μια σειρά μηνυμάτων ειδικά σχεδιασμένων να προσελκύουν σταδιακά τους ανενεργούς αγοραστές. Ξεκινήστε στέλνοντας υπενθυμίσεις και σταδιακά εισάγετε πιο δελεαστικές προσφορές για να ανακτήσετε το ενδιαφέρον τους και να τους ενθαρρύνετε να συνεχίσουν τις αγορές τους. 

 

Τώρα γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε τα τμήματα λίστας στην πλατφόρμα της Apifon!🚀

Σας ευχαριστούμε για την ανάγνωση!