Επαλήθευση Email & Αυθεντικοποίηση Domain

Σε αυτό το άρθρο, θα σας καθοδηγήσουμε πώς να προχωρήσετε σε Επαλήθευση του Email ή/και του Domain σας στην πλατφόρμα της Apifon.

Η επαλήθευση του email ή/και η αυθεντικοποίηση του domain σας μειώνουν τις πιθανότητες μία email επικοινωνία να καταλήξει στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας των παραληπτών! Για να το πετύχετε αυτό, είναι σημαντικό να παραμετροποιήσετε το λογαριασμό σας στην πλατφόρμα της Apifon δηλώνοντας τον email αποστολέα (From) που φιλοξενείται σε εταιρικό domain σας.

Η επαλήθεση email αφορά συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνεται ως email αποστολέας.

Η αυθεντικοποίηση domain αφορά κάθε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συγκεκριμένου domain, που μπορεί να δηλωθεί ως email αποστολέας. 

Επαλήθευση Email


Για να επαληθεύσετε μία διεύθυνση email επιλέξτε το όνομα του λογαριασμού σας από την μπλε μπάρα και έπειτα το submenu "Λογαριασμός".

Στη συνέχεια:

    1. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις λογαριασμού".

    2. Επιλέξτε "Email Domains".

    3. Επιλέξτε "Προσθήκη".

    4. Συμπληρώστε τη διεύθυνση email που επιθυμείτε να επαληθεύσετε κι έπειτα "Στείλτε Επιβεβαίωση".


    5. Θα λάβετε ένα επιβεβαιωτικό email με ένα σύνδεσμο URL, στον οποίο κάνετε κλικ για επιβεβαίωση.

    6. Η ετικέτα του email που είναι προς επαλήθευση θα αλλάξει στην πλατφόρμα από  "Pending" σε "Verified".

 • Ο σύνδεσμος επιβεβαίωσης λήγει μέσα σε 24 ώρες.
 • Εάν ο σύνδεσμος λήξει πριν γίνει επαλήθευση, η κατάσταση της διεύθυνσης θα παραμείνει ως "Pending". Για να την επαληθεύσετε, θα χρειαστεί να διαγράψετε τη συγκεκριμένη εγγραφή και να την προσθέσετε εκ νέου.

 • Για να διαγράψετε μια διεύθυνση email επιλέγετε Screenshot 2022-03-19 204215 στα δεξιά της διεύθυνσης και στην συνέχεια "Διαγραφή".

Αυθεντικοποίηση Domain


Η συγκεκριμένη επιλογή είναι διαθέσιμη εφόσον διαθέτετε ενεργό Premium Plan.


Για να ξεκινήσετε με την αυθεντικοποίηση του domain σας θα χρειαστεί αρχικά να προχωρήσετε απαραίτητα σε Επαλήθευση μιας διεύθυνσης email της μορφής admin@domain.com ή postmaster@domain.com, π.χ.: 

admin@mysite.com     ή     postmaster@mysite.com

Μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση μίας εκ των παραπάνω email διευθύνσεων, προχωρήστε στα βήματα που ακολουθούν:

    1. Επιλέξτε Screenshot 2022-03-19 204215 στα δεξιά της διεύθυνσης και έπειτα "Authenticate".

      

    2. Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο με τα DKIM Keys. Αντιγράψτε και προσθέστε τα στον DNS server της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής σας και επιλέξτε "OK". Βεβαιωθείτε ότι οι εγγραφές που δημιουργείτε στο διαχειριστικό του domain σας είναι τύπου CNAME.

    3. Εφόσον τα DNS records έχουν προστεθεί σωστά στην πλευρά σας, η ετικέτα του Domain σας στην πλατφόρμα, θα αλλάξει από "Pending" σε "Authenticated".

Εάν έχετε εισάγει επιτυχώς τα DNS records στην πλευράς σας και η αυθεντικοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί ακαριαία δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Απαιτούνται τουλάχιστον 72 ώρες προκειμένου όλοι οι servers να αναγνωρίσουν τις αλλαγές σας. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την επιτυχή ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης, απευθυνθείτε στον πάροχο του domain σας για υποστήριξη ή/και συμβουλές διόρθωσης των records σας στην εφαρμογή του.

Μπορείτε να βρείτε τα DKIM Keys οποτεδήποτε το θελήσετε, επιλέγοντας Screenshot 2022-03-19 204215 στα δεξιά του Domain και έπειτα "Λεπτομέρειες".


 • Αν κάποιο email ή domain δεν έχει επαληθευθεί, η κατάληξη ".send.mail-apifon.com" θα προστεθεί ως προέκταση της διεύθυνσης αποστολέα κατά την αποστολή της Email καμπάνιας.

Τώρα γνωρίζετε πώς να επαληθεύσετε το email ή το domain σας στην πλατφόρμα της Apifon.

Ευχαριστούμε για την ανάγνωση!