Επαλήθευση Email & Αυθεντικοποίηση Domain

Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πώς να κάνετε επαλήθευση του email και αυθεντικοποίηση του domain σας στην πλατφόρμα της Apifon.

 • Η επαλήθευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και η αυθεντικοποίηση domain είναι προαιρετικές. Εάν μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν έχει επαληθευτεί, το επίθημα .send.mail-apifon.com θα προστεθεί ως επέκταση του email αποστολέα σας ("From" email).
 • Μπορείτε να επιλέξετε αυτές τις ενέργειες για να μειώσετε τις πιθανότητες να καταλήξουν τα email σας σε φακέλους ανεπιθύμητης αλληλογραφίας/SPAM, να προστατεύσετε τη φήμη του domain σας και να διατηρήσετε και να αναπτύξετε ένα αφοσιωμένο κοινό.
 • Η Επαλήθευση Email επιβεβαιώνει ότι χρησιμοποιείτε μια έγκυρη διεύθυνση email. Σας δίνει τη δυνατότητα να στέλνετε με μια συγκεκριμένη διεύθυνση email ως αποστολέα ("Από" email), χωρίς το επίθημα Apifon.
 • Η Αυθεντικοποίηση Domain ελέγχει και επιβεβαιώνει ότι έχετε δικαιώματα πρόσβασης στο domain του email αποστολέα που χρησιμοποιείτε. Δίνει έτσι τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε διεύθυνση email με αυτό το συγκεκριμένο domain ως αποστολέα, χωρίς το επίθημα Apifon. 

Επαλήθευση Email

 1. Επιλέξτε το όνομα του λογαριασμού σας από τη μπλε μπάρα, πάνω δεξιά. 
 2. Επιλέξτε Λογαριασμός > Ρυθμίσεις λογαριασμού > Email Domains.


 3. Επιλέξτε Προσθήκη.
 4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email που θέλετε να επαληθεύσετε και έπειτα Στείλτε Επιβεβαίωση

 5. Ελέγξτε τα εισερχόμενά σας και το φάκελο Ανεπιθύμητα/SPAM για το email με το URL επιβεβαίωσης.
 6. Κάντε κλικ στο URL επιβεβαίωσης.
 7. Η κατάσταση του email στην πλατφόρμα θα αλλάξει από Pending σε Verified.

 • Ο σύνδεσμος επιβεβαίωσης λήγει σε 24 ώρες.
 • Εάν ο σύνδεσμος λήξει πριν γίνει επαλήθευση, η κατάσταση της διεύθυνσης θα παραμείνει ως Pending. Για να την επαληθεύσετε, θα χρειαστεί να διαγράψετε τη συγκεκριμένη εγγραφή και να την προσθέσετε εκ νέου.

 • Μπορείτε να διαγράψετε μια διεύθυνση email κάνοντας κλικ στο μενού Screenshot 2022-03-19 204215  στη δεξιά πλευρά και επιλέγοντας Διαγραφή.

Αυθεντικοποίηση Domain


Η συγκεκριμένη επιλογή είναι διαθέσιμη εφόσον διαθέτετε ενεργό Premium Plan.

 1. Επαληθεύστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μορφής admin@domain.com ή postmaster@domain.com, όπως το παρακάτω παράδειγμα: admin@mysite.com ή postmaster@mysite.com.
 2. Επιλέξτε το μενού Screenshot 2022-03-19 204215 στη δεξιά πλευρά της παραπάνω επαληθευμένης διεύθυνσης και έπειτα Authenticate.

   

 3. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με τα DKIM Keys. Αντιγράψτε τα Κey DKIM στον DNS server της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής σας.
 4. Επιλέξτε OK.

 5. Αφού εισαχθούν σωστά τα DNS records, η κατάσταση του email θα αλλάξει από Pending σε Authenticated.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι εγγραφές που δημιουργείτε στο διαχειριστικό του domain σας είναι τύπου CNAME.
 • Ο μέγιστος χρόνος αναμονής για να αναγνωρίσουν οι διακομιστές τις αλλαγές σας είναι 72 ώρες. Εάν η κατάσταση παραμένει Pending μετά από αυτό το διάστημα, απευθυνθείτε στον πάροχο του domain σας για υποστήριξη ή/και συμβουλές διόρθωσης των records στην εφαρμογή του.
 • Μπορείτε να βρείτε τα DKIM Keys ανά πάσα στιγμή, επιλέγοντας το μενού Screenshot 2022-03-19 204215 στα δεξιά του domain και έπειτα Λεπτομέρειες.

 

Τώρα γνωρίζετε πώς να επαληθεύσετε ένα email και να αυθεντικοποιήσετε το domain σας στην πλατφόρμα της Apifon. 🚀

Ευχαριστούμε για την ανάγνωση!