Αποστολή μεμονωμένων μηνυμάτων SMS/Viber

Σε αυτό το άρθρο θα σας καθοδηγήσουμε πως να δημιουργήσετε και να στείλετε μεμονωμένα μηνύματα στην πλατφόρμα Apifon.

Βήματα

Για να ξεκινήσουμε πατήστε πάνω δεξιά στο «Γρήγορο Μήνυμα» και στην συνέχεια επιλέξτε τον τύπο του μηνύματος που θέλετε να στείλετε.

Μήνυμα SMS

Για την αποστολή μηνύματος SMS, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Επιλέξτε το "New Message".
  2. Εισάγετε το Sender id που επιθυμείτε. Το Sender ID μπορεί να είναι μέχρι 11 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες στα λατινικά.
  3. Εισάγετε μέχρι 10 παραλήπτες με το πρόθεμα της χώρας μπροστά (π.χ. για Ελλάδα εισάγετε το 30).
  4. Εάν επιθυμείτε να παραμείνει ιδιωτική η συνομιλία σας ενεργοποιείστε το διακόπτη "Private Conversation".
  5. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματος που επιθυμείτε να στείλετε.
  6. Πατήστε το μπλε εικονίδιο με το βέλος για να αποσταλεί το μήνυμά σας.

Επιπλέον λειτουργίες

  • Με την επιλογή "Charset" επιλέγετε τον τύπο κωδικοποίησης των χαρακτήρων του μηνύματός σας.
   Σημείωση: Εάν επιλέξετε unicode 16-bit τότε θα υποστηρίζονται και οι πεζοί χαρακτήρες στο μήνυμά σας αλλά το όριο θα περιοριστεί σε 70 χαρακτήρες.
  • Με την επιλογή "Templates" μπορείτε να εισάγετε ένα έτοιμο πρότυπό σας.
  • Με την επιλογή "Schedule" μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή του μηνύματός σας.

Μήνυμα Viber

Για την αποστολή μηνύματος Viber, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Επιλέξτε το "New Message".
  2. Εισάγετε το Sender id σας.  3. Εισάγετε τον/τους παραλήπτη/ες με το πρόθεμα της χώρας μπροστά (π.χ. για Ελλάδα εισάγετε το 30).
  4. Εάν επιθυμείτε να παραμείνει ιδιωτική η συνομιλία σας ενεργοποιείστε το διακόπτη "Private Conversation".
  5. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματος που επιθυμείτε να στείλετε.
  6. Πατήστε το μπλε εικονίδιο με το βέλος για να αποσταλεί το μήνυμά σας.

Επιπλέον λειτουργίες

  • Με την επιλογή "Layouts" μπορείτε να ορίσετε προεπιλεγμένους τύπους εμφάνισης του μηνύματος (text-photo-button, image, text-button, text).
  • Με την επιλογή "Templates" μπορείτε να εισάγετε ένα έτοιμο πρότυπό σας.
  • Με την επιλογή "Schedule" μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή του μηνύματός σας.

Τώρα γνωρίζεται πώς να στείλετε μεμονωμένα μηνύματα. 

Ευχαριστούμε για την ανάγνωση.