Δημιουργία SMS Καμπάνιας

Σε αυτό το άρθρο θα σας καθοδηγήσουμε πως να δημιουργήσετε μια καμπάνια SMS στην πλατφόρμα Apifon.

Βήματα

Για να ξεκινήσουμε, από το μενού στα αριστερά επιλέγουμε "Καμπάνιες" και στην συνέχεια "Messaging".

Για να δημιουργήσετε μια καμπάνια SMS, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Επιλέξτε «Προσθήκη».
  2. Επιλέξτε «SMS Messaging».
  3. Στο κάτω μέρος της σελίδας εισάγετε το όνομα της καμπάνιας σας.
  4. Επιλέξτε «Δημιουργία».

A. Ρυθμίσεις καμπάνιας

Για να προσαρμόσετε την καμπάνια σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Λίστα

   1. Επιλέξτε την επιθυμητή λίστα για την καμπάνια σας.
   2. Επιλέξτε "Επόμενο".

2. Τμήμα

Μπορείτε να επιλέξετε όλη την λίστα σας ή ένα τμήμα αυτής.

3. Μήνυμα

   1. Επιλέξτε το "Όνομα αποστολέα" (μέχρι 11 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες στα λατινικά).
   2. Γράψτε το κείμενο του μηνύματος σας, λαμβάνοντας υπόψιν ότι το ένα μήνυμα περιέχει μέχρι 160 χαρακτήρες.
   3. Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει ένα πρότυπο, μπορείτε να το επιλέξετε στο εικονίδιο "Πρότυπα".
   4. Εάν θέλετε να εισάγετε ειδικά πεδία συνδρομητών στο κείμενο της καμπάνιας σας, επιλέξτε το εικονίδιο "Πεδία”.

4. Προγραμματισμός

Για να προγραμματίσετε τον χρόνο αποστολής της καμπάνια σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Εάν θέλετε να ξεκινήσει άμεσα η καμπάνια σας, αγνοείστε τα παρακάτω βήματα και επιλέξτε "Επόμενο".

   1. Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα αποστολής της καμπάνιας σας.
   2. Επιλέξτε και σύρετε το "Έναρξη" στην επιθυμητή ώρα. Μπορείτε επίσης, να επιλέξετε την ώρα λήξης της καμπάνιας σας.
   3. Επιλέξτε "Επόμενο".

5. Σύνοψη

Δείτε μια σύνοψη της καμπάνιας σας.

Μπορείτε να δείτε:

   • το όνομα της
   • την ημερομηνία και ώρα αποστολής
   • τον αριθμό των εκτιμώμενων παραληπτών και αριθμό μηνυμάτων
   • την επιλεγμένη λίστα.

Η οθόνη του κινητού τηλεφώνου, σας δείχνει μια προεπισκόπηση του μηνύματος που θα λάβουν οι παραλήπτες.

Δοκιμάστε την καμπάνια στο κινητό σας

Πριν αποστείλετε την καμπάνια σας, στείλτε ένα δοκιμαστικό μήνυμα στο κινητό σας ή σε μία ομάδα κινητών, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

   1. Επιλέξτε "Δοκιμάστε το στο κινητό σας".
   2. Εισάγετε τους αριθμούς τηλεφώνων για το δοκιμαστικό (με τον κωδικό της χώρας μπροστά, 3069xxxxxx).
   3. Επιλέξτε "Αποστολή".

Επιλέγοντας "Έναρξη Καμπάνιας" ή "Προγραμματισμός Καμπάνιας" η καμπάνια σας θα ξεκινήσει ή θα προγραμματιστεί, ανάλογα με την ώρα έναρξης που έχετε ορίσει. 

Εάν δεν επιθυμείτε να εμφανίζονται οι καμπάνιες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί , έχετε την δυνατότητα να τις αρχειοθετήσετε ,αφού επιλέξετε πρώτα την καμπάνια και στην Επισκόπηση Καμπάνιας επιλέγετε «Archive».

Έτσι όλες οι Αρχειοθετημένες Καμπάνιες δεν θα εμφανίζονται πλέον στην αρχική σελίδα παρά μόνο αν επιλέξετε να κάνετε αναζήτηση με βάση την "Κατάσταση καμπάνιας".

Τώρα γνωρίζετε το πως θα δημιουργήσετε και θα στείλετε μια καμπάνια SMS.

Σας ευχαριστούμε για την ανάγνωση.