Μπορώ να εισάγω βίντεο στο Viber μήνυμά μου;

Όχι καθώς δεν υπάρχει πρότυπο από τη Viber που να υποστηρίζει βίντεο. Μπορείτε ωστόσο να προσθέσετε το βίντεο ως σύνδεσμο στο μήνυμα σας.