Αρχειοθέτηση/Οριστική Διαγραφή

Μέσα από την πλατφόρμα της Apifon, έχετε την δυνατότητα να αρχειοθετήσετε ή να διαγράψετε οριστικά τους συνδρομητές σας. Οι Archived και οι Permanent Deleted συνδρομητές δεν λαμβάνουν μηνύματα από τις καμπάνιες σας.

Βήματα

Για να ξεκινήσουμε, από τον Πίνακα Ελέγχου επιλέξτε «Συνδρομητές» -> «Λίστα» και έπειτα πατάτε πάνω στην λίστα που επιθυμείτε να αρχειοθετήσετε ή να διαγράψετε οριστικά τους συνδρομητές σας.

 1. Αρχειοθέτηση
  Η αρχειοθέτηση επαφών είναι αναστρέψιμη. Ο χρήστης μπορεί να επαναφέρει τις αρχειοθετημένες επαφές εάν αλλάξει γνώμη στο μέλλον.

  Οι συνδρομητές μπορούν να αρχειοθετηθούν με 2 τρόπους:
   1. Είτε να επιλέξετε τον συνδρομητή μέσα από την λίστα και στην συνέχεια από το μενού των συνδρομητών επιλέγετε "Ενέργειες: Αρχειοθέτηση".
    archive-2-gr-mp4-1
   2. Είτε επιλέγοντας τον συνδρομητή μέσα από την λίστα και στην συνέχεια στην σελίδα που ανοίγει στα δεξιά της οθόνης σας επιλέγετε "Διαγραφή". Στο σημείο αυτό εμφανίζεται ειδοποίηση και  επιλέγετε "Αρχειοθέτηση".
    archive-1-gr-mp4

  Notes:

   • Εάν επιθυμείτε να δείτε τους αρχειοθετημένους συνδρομητές σας, επιλέγετε από το φίλτρο πάνω δεξιά στην λίστα σας το τμήμα "Archived", το οποίο δημιουργείται αυτόματα.

  view-archived-gr-mp4

   • Μπορείτε να επαναφέρετε και πάλι στην λίστα σας όσους Archived συνδρομητές επιθυμείτε, επιλέγοντας τους αρχικά μέσα στην λίστα και στην συνέχεια από το μενού των συνδρομητών επιλέγετε "Επαναφορά".
    • unarchive-1-gr-mp4 
   • Ακόμη, μπορείτε να επιλέξετε τον κάθε συνδρομητή ξεχωριστά και στην συνέχεια από την καρτέλα στα δεξιά σας να πατήσετε "Unarchive".

  unarchive-2-gr-mp4

   • Με τον παραπάνω τρόπο οι συνδρομητές θα εισαχθούν και πάλι στην λίστα σας και θα μπορούν να λάβουν επικοινωνία απο εσάς.

   2. Οριστική Διαγραφή
  Η οριστική διαγραφή συνδρομητών είναι μη αναστρέψιμη.

  Οι συνδρομητές μπορούν να διαγραφούν με 2 τρόπους:

      • Επιλέγετε τον συνδρομητή μέσα από την λίστα και στην συνέχεια απο την καρτέλα στα δεξιά επιλέγετε "Διαγραφή". Στο σημείο αυτό εμφανίζεται ειδοποίηση απο την οποία και επιλέγετε "Οριστική διαγραφή".
      • Επιλέγοντας "Οριστική διαγραφή", εμφανίζεται μία ειδοποίηση η οποία σας προτρέπει να πληκτρολογήσετε την λέξη DELETE προκειμένου να προχωρήσετε στην διαγραφή.

     permanent-delete-gr-mp4

     Notes:

      • Σε περίπτωση που προχωρήσετε σε εκ νέου εισαγωγή στην λίστα σας ενός συνδρομητή ο οποίος έχει διαγραφεί οριστικά, θα εμφανιστεί η παρακάτω ειδοποίηση, προκειμένου να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε την εισαγωγή του:

     permanent-delete-message-gr

      • Όταν διαγράφετε οριστικά έναν συνδρομητή, μπορείτε να τον εισάγετε εκ νέου στην λίστα σας μέσω "Προσθήκης" απο το μενού των συνδρομητών ή "Φόρμας Εγγραφής".


     Τώρα γνωρίζετε πως να αρχειοθετείτε ή να διαγράφετε οριστικά συνδρομητές απο τις λίστες σας.

     Σας ευχαριστούμε για την ανάγνωση!