Χρήση Viber Deep Links

Σε αυτό το άρθρο θα σας καθοδηγήσουμε πως να εισάγετε Viber Deep Links στην πλατφόρμα Apifon.

Τα Viber Deep Links εκτελούν ενέργειες μέσα στην εφαρμογή της Viber. 

Κατά τη δημιουργία Viber μηνύματος, μπορείτε να προσθέσετε ένα Deep Link, έτσι ώστε όταν ο συνδρομητής το πατήσει, αντί να γίνει ανακατεύθυνση σε κάποια σελίδα προορισμού, να εκτελεστεί μία ενέργεια.  

Μπορείτε να προσθέτετε τα Deep Links σε γρήγορο μήνυμα, καμπάνια, ή πρότυπο. Είτε στο κουμπί, είτε στο κείμενο του μηνύματος! 

Τα διαθέσιμα Viber deep links είναι τα εξής:

  1. Click to Call - viber://keypad?number=<number>
  2. Open Chat - viber://chat?service=<serviceid>
  3. Public Account - viber://public?id=<uniqueID>
  4. QR Scanner - viber://more/qr
  5. Chatbot Conversation - viber://pa?chatURI=<URI>
  6. Chatbot Info Screen - viber://pa/info?uri=<URI>
  7. Custom Chatbot Context - viber://pa?chatURI=<URI>&context=<YourContext>

Παραδείγματα χρήσης

 

1. Click to Call deep link: viber://keypad?number=<αριθμόςΤηλεφώνου>

Ανακατεύθυνση στο πληκτρολόγιο κλήσης με συμπληρωμένο τον αριθμό τηλεφώνου της επιλογής σας.

Εισάγετε το link και αντικαταστήστε το  <αριθμόςΤηλεφώνου> με τον αριθμό που επιθυμείτε  μαζί με τον κωδικό χώρας (π.χ. 30). 


 

2. Open Chat deep link: viber://chat?service=<serviceid>

Ανακατεύθηνση στο Chat του 2Way Sender ID της επιλογής σας. 


Εισάγετε το Link, και αντικαταστήστε το <serviceid> με το serviceid  του 2way Sender ID σας. 

 

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το Link θα πρέπει να διαθέτετε 2way Viber Sender ID. 


 

3. Public Account deep link: viber://public?id=<uniqueID>

Ανακατεύθυνση στο Public Account σας.


Εισάγετε το Link και αντικαταστήστε το <uniqueID> με το unique ID που έχετε λάβει από την Viber.Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το LInk, θα πρέπει να διαθέτετε Public Viber Account.


 

4. QR Scanner deep link: viber://more/qr

Ανακατεύθυνση στο QR scanner της Viber εφαρμογής.


Εισάγετε το Link χωρίς αλλαγές.


 

5. Chatbot conversation deep link: viber://pa?chatURI=<URI>

Ανακατεύθυνση σε παράθυρο διαλόγου με το Chatbot και έναρξη συνομιλίας.

Εισάγετε το Link και αντικαταστήστε το <URI> με το URI του Chatbot σας.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το Link θα πρέπει να διαθέτετε Chatbot.


 

6. Chatbot Info Screen: viber://pa/info?uri=<URI>


Ανακατεύθυνση στις πληροφορίες του Chatbot σας.

Εισάγετε το Link και αντικαταστήστε το <URI> με το URI του Chatbot σας.


Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το Link θα πρέπει να διαθέτετε Chatbot.

 


7. Custom chatbot Context: viber://pa?chatURI=<URI>&context=<Περιεχόμενο>


Ανακατεύθυνση σε Chatbot με προσωποποιημένο περιεχόμενο για κάθε συνδρομητή.

Εισάγετε το Link και αντικαταστήστε το <URI> με το URI του Chatbot σας.

Έπειτα, διαγράψτε το <Περιεχόμενο>, και προσθέστε το προσωποποιημένο Πεδίο της Λίστας σας. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με τα Viber Deep Links!

 

Τώρα γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιήσετε τα Viber Deep Links στην πλατφόρμα της Apifon.

Ευχαριστούμε για την ανάγνωση!